Giới thiệu

TRIẾT LÍ CƠ BẢN

Nhiệm vụ của Chu Văn An là đóng góp cho xã hội môi trường giáo dục phổ thông tiên tiến và khoa học. Chúng tôi coi trọng làm việc để tăng cường hợp tác; chia sẻ và liên tục học hỏi để củng cố và hoàn thiện sức mạnh hiện có. Bằng những nỗ lực này, Chu Văn An phấn đấu trở thành một trong những trường phổ thông có uy tín trong nước và quốc tế.
Chu Văn An hoạt động theo mô hình chất lượng cao, tạo cho học sinh môi trường văn hóa toàn cầu, cập nhật sự thay đổi trong học thuật và nghiên cứu, hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện, phát hiện và bồi dưỡng các học sinh năng khiếu.

TẦM NHÌN

Trở thành một trường Phổ thông tốt nhất với môi trường học tập và chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Luôn đi tiên phong trong chiến lược khẳng định thương hiệu, đề cao sức mạnh trí tuệ và tâm huyết giáo dục. Không ngừng đổi mới, sáng tạo để xây dựng Chu Văn An trở thành ngôi trường đẳng cấp mang tầm khu vực và quốc tế.

SỨ MỆNH

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hợp tác cùng phát triển cho toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.
Đóng góp cho xã hội những công dân ưu tú, có ích, có năng lực, phẩm chất tốt, giàu khát vọng, biết nắm cơ hội và tỏa sáng.

CHIẾN LƯỢC VÀ QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC

Chu Văn An hướng tới xây dựng những giá trị văn hóa cốt lõi cho các thế hệ học sinh: Tư duy độc lập, năng động và sáng tạo, tinh thần hiếu học, tinh thần trách nhiệm, tinh thần tập thể và khả năng hợp tác, tôn trọng sự khác biệt và đa dạng…

  • Tuyển chọn và đào tạo học sinh phát triển toàn diện;
  • Dạy chuyên sâu cho học sinh năng khiếu, bồi dưỡng học sinh giỏi;
  • Lấy nhân cách toàn diện của học sinh làm mục tiêu xây dựng và phấn đấu;
  • Tin tưởng vào sự tiến bộ của từng học sinh. Khuyến khích học sinh tự tin thể hiện;
  • Không áp đặt. Tôn trọng sự khác biệt (tính cách, xu hướng phát triển) của mỗi học sinh;
  • Bồi dưỡng tâm hồn phong phú, phong cách hiện đại của công dân toàn cầu thế kỉ XXI.