No posts to display

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Những đội viên ưu tú khối 9 trường THCS Chu Văn An năm học...

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN PHỐI HỢP VỚI ĐOÀN XÃ TỨ HIỆP TỔ CHỨC LỚP HỌC CẢM TÌNH ĐOÀN CHO NHỮNG ĐỘI VIÊN ƯU TÚ...

VỀ NGUỒN

Hôm nay ngày 08/09/2019, trường THCS Chu Văn An đã có một chuyến đi "Về nguồn" đầy ý nghĩa. Năm nào cũng vậy, cứ sau...

Chuyên đề ngữ văn 6 hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm...

Trường THCS Chu Văn An thực hiện thành công chuyên đề ngữ văn 6.        Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021...