NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀNG

NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀNG

 Vì một thế hệ ưu tú cho ngày mai

(Định hướng nhận thức, hành động, và đánh giá các thành viên)

Nguyên tắc 1: Dành cho mọi thành viên “gia đình” Chu Văn An

 • Nguyên tắc nhìn nhận và đánh giá con người:

“Bạn tài giỏi và tôi cũng thế”

Đánh giá mỗi thành viên dựa trên thế mạnh riêng của mỗi người. Tại ngôi trường THCS Chu Văn An, mọi năng lực đều được công nhận và đề cao.

 • Nguyên tắc làm việc: Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. Hết lòng vì học sinh và tự nghiệp phát triển của nhà trường.
 • Quan hệ giữa các thành viên: Tôn trọng, cộng tác, cùng thành công.

Nguyên tắc 2: Dành cho giáo viên:

 • Giữ gìn đạo đức nhà giáo.
 • Trò là tấm gương phản ánh của thầy, cô giáo.
 • Chủ động, sáng tạo, trí tuệ, phát triển và hội nhập.
 • Chăm sóc từng em học sinh, giúp đỡ các em cùng tiến bộ.

Nguyên tắc 3: Dành cho học sinh:

 • Học hiệu quả.
 • Chơi trí tuệ, bổ ích.
 • Sống tình nghĩa, lịch thiệp, kỷ cương.
 • Học để làm cho cuộc sống quanh ta tốt đẹp hơn:

“Hôm nay các em tự hào về nhà trường

Ngày mai nhà trường tự hào về các em”

Nguyên tắc 4: Dành cho cha mẹ học sinh:

 • Phối, kết hợp chặt chẽ với nhà trường để uốn nắn giáo dục con trẻ.
 • Con là tấm gương phản ánh nền giáo dục của gia đình.
 • Đồng thuận, thiện chí đóng góp xây dựng, bảo vệ nhà trường phát triển lành mạnh.
 • Giáo dục con dựa trên sự chia sẻ, thấu hiểu:

“Roi vọt không làm trẻ nên người

Yêu thương mạnh hơn lời quát mắng”

 

                                                                                Ngày 01 tháng 3 năm 2015

Hiệu trưởng: Vũ Thanh Tiến