Ban lãnh đạo

BAN LÃNH ĐẠO 

 • Có đường hướng chiến lược rõ ràng;
 • Tôn trọng lợi ích của người dạy và người học;
 • Giỏi chuyên môn và nghiệp vụ, tâm huyết với công tác giáo dục;
 • Sẵn sàng nắm bắt cơ hội hợp tác với các đối tác uy tín trong nước và quốc tế.
  • Ths. Vũ Thanh Tiến – BTCB, Hiệu trưởng (Từ 2014 – tháng 8 -2021)
  • Ths. Nguyễn Thị Hồng Thịnh BTCB, Hiệu trưởng – Từ tháng 9 – 2021
  • Cô giáo Trần Thị Thu – Phó hiệu trưởng
  • Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn – CTCĐ
  • Cô giáo Ngô Thị Bích – Trưởng ban thanh tra