TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HƯỞNG ỨNG “NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”

370

Sáng ngày 07/11/2022, trường THCS Chu Văn An đã tổ chức chương trình hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thực hiện Công văn số 3470/SGDDT –VP ngày 19/10/2022 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” trong ngành GD&ĐT năm 2022; thực hiện Kế hoạch số 800/KH-PGD&ĐT ngày 25/10/2022 của PGD & ĐT Huyện Thanh Trì về việc hướng dẫn các nhà trường thực hiện tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành công việc tự thân, thói quen hàng ngày, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, tập trung giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu trang với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh trong việc chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật. Đây là diễn đàn giúp toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục lối sống, làm việc theo hiến pháp, pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Sáng ngày 7/11/2022, trường THCS Chu Văn An tổ chức chương trình “Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” nhằm tuyên truyền, tôn vinh Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam. Chương trình với sự góp mặt của cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thịnh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; cô giáo Trần Thị Thu – Phó hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó hiệu trưởng nhà trường, cùng toàn thể các thầy cô giáo cán bộ, công nhân viên và các em học sinh trường THCS Chu Văn An.

    Một số hình ảnh chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN

Thông qua Chuyên đề “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam”, nhà trường  đã tuyên truyền sâu rộng về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, tập trung giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật, giúp cho toàn thể CBGV-NV và học sinh có ý thức nghiêm túc tuân thủ mọi quy định của Hiến pháp và pháp luật.