THÔNG BÁO KHẨN

711

UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Trì, ngày 24 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO KHẨN

(Về việc trả hồ sơ tuyển sinh lớp 6)

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID- 19.

Trường THCS Chu Văn An thông báo tạm dừng trả hổ sơ đối với những em không trúng tuyển từ 11h sáng 24/7/2021 cho đến khi có thông báo sau. Mọi chi tiết CMHS và HS theo dõi trên cổng thông tin nhà trường tại địa chỉ: https://chuvanantt.edu.vn  hoặc trên Fanpage của trường: https://www.facebook.com/c2chuvanan

Nhà trường xin thông báo để CMHS được biết. Trân trọng!

Nơi nhận:

-CMHS (để thực hiện)                                          HIỆU TRƯỞNG

-Lưu: VP                                                                  (Đã kí)

                                        Vũ Thanh Tiến