THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KHUNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC

777

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hoả tốc gửi đến các đơn vị để có biện pháp phòng tránh dịch virus corona. Theo đó, trong trường hợp cần thiết đề nghị cho học sinh, sinh viên nghỉ học.

Trước điễn biết phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 -2020 như sau:

  • Kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020.
  • Thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày 08 đến 11/8/2020.

Trên sơ sở khung kế hoạch thời gian trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động quyết định thời gian cho học sinh đi học trở lại, bảo đảm an toàn, phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại địa phương

Trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sờ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, tinh giản nội dung dạy học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai các hình thức dạy học qua internet, trên truyền hình; tổ chức ôn tập, kiểm tra công nhận kết quả học tập qua internet, trên truyền hình khi học sinh đi học trở lại.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục bám sát tình hình diển biến và kiểm soát dịch bệnh để hướng dẫn kịp thời các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020.

Trân trong.

Công văn số 803 BGDĐT- GDTrH