THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2022-2023

5888

Trường THCS Chu Văn An thông báo:
1. Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2022 – 2023;
2. Danh sách trúng tuyển CMHS xem ở bảng tin tầng 1 khu nhà D.

Xem thêm: Tra cứu điểm xét tuyển lớp 6 trường THCS Chu Văn An năm học 2022-2023 – Trường THCS Chu Văn An (chuvanantt.edu.vn)

                                                                                                    Ban tuyển sinh