Thông báo

2180

Sáng 4/8/2020 ban tuyển sinh trường THCS Chu Văn tiếp tục làm việc tiếp nhận hồ sơ, hoàn thành các thủ tục để sớm báo điểm cho các học sinh trong thời gian sớm nhất. Hiện nay còn một số học sinh đã đăng kí tuyển sinh trực tiếp thì khẩn trương đến nộp hồ sơ. Trân trọng!