Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

297

Theo thông tin từ SGD Hà Nội, ngày 28-4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến ký văn bản số 1405/SGDĐT – CTTT gủi các phòng giáo dục và đào tạo quân, huyên, thị xã; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và các trường trực thuộc yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch Covid – 19 trong trường học.

1405-sgddt-cttt_29420216