Sơ đồ tư duy tổng kết hình học 7

1149

Chuvanantt.edu xin giới thiệu với các bạn, 3 sơ đồ tư duy tổng kết chương trình hình học lớp 7, do em học sinh Phạm Minh Khánh lớp 7a4 (2018-2019) thực hiện:

Tổng kết chương I

Tổng kết chương II

Tổng kết chương III