QUY CHẾ THI ASMO – 2021

309

KỲ THI ASMO – 2021 

QUY CHẾ THI ASMO – 2021

VÒNG 1 – ONLINE

NGÀY THI 31/10/ 2021

 1. ĐỐI VỚI THÍ SINH

1.KHÔNG sử dụng máy tính hoặc từ điển trong suốt cuộc thi.

 1. Đảm bảo trang thiết bị được sạc pin 100% trước khi thi. Không được phép rời khỏi

chỗ, bật camera, bật mic và giữ trật tự trong suốt quá trình làm bài.

3.Thí sinh bắt buộc phải tắt nền ảo trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

 1. Nếu camera bị tắt mà không có lý do chính đáng sau một lần cảnh cáo chúng tôi sẽ loại

thí sinh ra khỏi kỳ thi và kết quả sẽ bị hủy.

 1. Thí sinh không được phép ghi âm hay chụp màn hình bất cứ câu hỏi nào. Thí sinh nào

vi phạm sẽ bị loại khỏi kỳ thi.

 1. Thí sinh làm bài độc lập, không có sự hỗ trợ của thành viên khác. Nếu phát hiện bất kỳ hành vi gian lận nào, kết quả thí sinh sẽ tự động bị loại.
 2. Thí sinh chọn câu trả lời đúng cho các câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn.
 3. Thí sinh nhập câu trả lời vào ô trống với các câu hỏi trắc nghiệm điền khuyết.

Lưu ý: Thí sinh chỉ nhập câu trả lời bằng số tự nhiên (giữa chúng không có dấu cách).

Không bao gồm các đơn vị như cm, km, … 

Ví dụ: – Câu trả lời a = 31, thí sinh chỉ cần nhập 31 vào phần đáp án.

        – Câu trả lời 2345cm, thí sinh chỉ cần điền 2345 vào phần đáp án.

        – Câu trả lời số thập phân, thí sinh làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3

        (21.3456 = 21.346)

 1. Sử dụng ký hiệu & và ký hiệu dấu ngoặc đơn “( )” nếu thí sinh có nhiều hơn một câu trả lời. 

Ví dụ: – Điền đáp án là (2,4) & (5,6)

      – Nếu các cặp (A, B) có hai đáp án trở lên, ví dụ: (0,2), (- 1,1), (0,3). Nhập câu trả lời theo thứ tự tăng dần là (-1,1) & (0,2) & (0,3). 

Đối với (A, B) = (a1, b1) & (a2, b2) & (a3, b3), a1< a2< a3

 1. Áp dụng ký hiệu “:” cho tỷ lệ. 

Ví dụ: 7:12, nhập 7:12 vào ô trả lời

 1. Nếu câu trả lời có một ẩn số: x = ± 2 thí sinh nhập câu trả lời là 2 & -2. Nếu đáp án có nhiều hơn một ẩn số thì thí sinh nhập câu trả lời: (x, y) = (2, -3).
 2. Nếu câu trả lời theo định dạng thời gian.

Ví dụ: – Đáp án là 59 phút 11 giây thì nhập câu trả lời là 00:59:11. 

            – Nếu đáp án là 3 giờ 12 phút 32 giây thì nhập câu trả lời là 03:12:32.

 1. Thời gian thi
Môn Khối Giờ đăng nhập Thời gian bắt đầu làm bài Thời gian làm bài Thời gian kết thúc
Toán K1, 2 8h30 9h00 60 phút (25 câu) 10h00
K3 đến K6 8h30 9h00 90 phút (25 câu) 10h30
K7 đến K11 8h30 9h00 120 phút (25 câu) 11h00
Khoa học K3 đến K9 13h30 14h00 60 phút (25 câu) 15h00
Tiếng Anh K1 đến K9 15h00 15h30 90 phút (50 câu) 17h00
15h00 15h30 90 phút (60 câu) 17h00

 

 1. NHỮNG LƯU Ý CẦN BIẾT
 2. THí sinh vui lòng nộp bài thi khi hết giờ. Sau khi hết giờ thí sinh không nộp bài hệ thống sẽ tự nộp bài 
 3. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được cộng điểm. Nếu trả lời sai, điểm số sẽ được giữ nguyên.
 4. ASMO có quyền loại thí sinh trong trường hợp phát hiện vi phạm quy chế thi.
 5. Thí sinh bị loại vòng 1 không đủ điều kiện tham gia vòng 2.

Hướng dẫn thi ASMO

Đề thi ASMO