Lịch thi chung kết đấu trường toán học Vioedu

903

Kê hoạch thi đấu trường toán học

Phòng GD&ĐT kính gửi các nhà trường danh sách coi thi đấu trường toán học, danh sách các phòng thi. Các đ/c thông tin đến giáo viên làm nhiệm vụ coi thi và thí sinh một số nội dung sau:

  1. Giám thị coi thi:

– Chuẩn bị sẵn sàng thiết bị đảm bảo việc coi thi đúng quy định

– Giám thị 1 (GT của trường có thí sinh dự thi tại phòng thi) tạo phòng zoom, chuyển id, Mật khẩu của phòng zoom cho thí sinh dự thi và điền thông tin phòng zoom vào biểu trực tuyến của Phòng gửi vào chiều nay 26/8/2021)

– Có mặt tại phòng thi trước 30′ để điểm danh thí sinh dự thi (Đối chiếu ảnh thẻ dự thi), nếu thiếu thí sinh phải báo cho giám sát phòng thi sớm).

– Giám sát quá trình làm bài của thí sinh nghiêm túc trong suốt quá trình thi

– Kết thúc ca thi hoàn thành biên bản coi thi theo đường link Phòng sẽ gửi riêng trên nhóm.

  1. Thí sinh dự thi:

– Chuẩn bị đầy đủ thiết bị dự thi (01 máy làm bài, 01 máy đăng nhập phòng zoom).

– Đăng nhập dự thi và vào phòng thi (zoom) trước 30 phút, đặt tên zoom (Họ tên, trường).

– Làm bài thi nghiêm túc, bật camera và mic trong suốt thời gian làm bài thi, không rời vị trí thi trong 20′ làm bài.

– Sau khi kết thúc bài thi hoàn thành phần xác nhận dự thi theo đường link Phòng GD&ĐT gửi (đường link Phòng sẽ gửi BGH, BGH chuyển GVCN gửi riêng cho thí sinh dự thi).

Danh sách thí sinh tham dự kì thi

Danh sách các phòng thi đấu trường Toán học

Thời gian thi:

  1. Thời gian tổ chức vòng cấp huyện dành cho HS THCS:

Khối thi

Thời gian thi

6 Ngày 27/08/2021 19h30 – 19h50
7 20h20 – 20h40
8 Ngày 28/08/2021 19h30 – 19h50
9 20h20 – 20h40
 

Ca thi dự bị (cho tất cả các khối)

Chỉ những học sinh gặp sự cố quá 05 phút và được xác nhận bởi giám thị coi mới được tham dự  

21h10 – 21h30

 

Admin