Kế hoạch đợt vận động ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn huyện Thanh Trì

39

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì về triển khai đợt vận động ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn huyện Thanh Trì, trường THCS Chu Văn An phát động đợt ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em” chi tiết trong Kế hoạch.

78.KH-MTTQ -BTT KE HOẠCH TRIEN KHAI VAN DONG CT SONG VA MAY TINH CHO EM