HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THU HỒ SƠ VÀO TRƯỜNG CHU VĂN AN

2845

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THU HỒ SƠ VÀO TRƯỜNG CHU VĂN AN

  • Trước những băn khoăn của phụ huynh về việc thực tế hiện nay các con lớp 5 chưa hoàn thành chương trình tiểu học, chưa có học bạ, nhà trường xin hướng dẫn như sau:
  • Được sự nhất trí của các cấp lãnh đạo, căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh.
  • Trường THCS Chu Văn An điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh:
  1. Về thời gian tuyển sinh không thay đổi (từ 16 – 20 tháng 7) ;
  2. Địa điểm tuyển sinh không thay đổi;
  3. Về hồ sơ tuyển sinh thì riêng học bạ có điều chỉnh như sau: Nhà trường thu bản sao học bạ các lớp 1, 2, 3, 4, riêng lớp 5 lấy kết quả của học kì 1.

(Lưu ý Bản sao phô tô học bạ của nhà trường tiểu học có đóng dấu treo ở các trang)

Sau này khi đã hoàn thành kết quả ở tiểu học thì phụ huynh nộp học bạ chính sau.

Phụ huynh đăng kí trực tuyến trước hồ sơ cho con tại đây

Trân trọng thông báo.