Hướng dẫn sử dụng sổ liên lạc điện tử bài 2

1474

1       GIỚI THIỆU CHUNG

Sổ liên lạc điện tử là phần mềm kết nối thông tin giữa nhà trường và phụ huynh học sinh, giúp cho phụ huynh học sinh có thể theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của con em mình một cách chính xác và nhanh nhất.

Phụ huynh học sinh có thể nhận thông tin và tương tác với nhà trường thông qua trang http://solienlacdientu.hanoi.gov.vn  hoặc thông qua ứng dụng PINO được cài trên thiết bị di động thông minh.

Sổ liên lạc điện tử có các chức năng nổi bật như sau: xem thời khóa biểu, xem bảng điểm, xem điểm danh, nhận thông báo của nhà trường, liên hệ với giáo viên giảng dạy, liên hệ với phụ huynh khác, góp ý với nhà trường…

1.1     Yêu cầu

 1. Có máy tính cài đặt các trình duyệt web (safari, chrome, IE…) hoặc thiết bị thông minh (ipad, smartphone) có cài đặt phần mềm.
 2. Có tài khoản đăng nhập (được giáo viên, nhà trường cung cấp)
 3. Có kết nối Internet hoặc 3G

1.2     Các bước thực hiện

 1. Tải phần mềm về hoặc truy cập vào website solienlacdientu.hanoi.gov.vn
 2. Sử dụng tài khoản và mật khẩu được nhà trường cung cấp để xem thông tin học tập

1.3     Các chức năng chính

Dưới đây là các chức năng chính phục vụ cho phụ huynh học sinh trong quá trình theo dõi tình hình học tập của con em mình:

 1. Đăng nhập
 2. Đổi mật khẩu
 3. Xem các thông tin học tập
 4. Đăng kí nghỉ phép cho con và Quản lý thông tin nghỉ phép
 5. Thiết lập các thông tin
 6. Nhận thông báo của nhà trường qua hình thức thông báo qua mạng
  Chi tiết phụ huynh xem tại đây:
  Tap2_HDSD_SoLienLacDienTu_Giadinh