TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN – TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN – THANH TRÌ

KHÔNG CẦN NHỚ ID CHỈ CẦN CÓ MẬT KHẨU

HƯỚNG DẪN: HỌC SINH CHỈ CẦN BẤM VÀO TÊN LỚP MÌNH ĐỂ THAM GIA VÀO ZOOM

(mật khẩu liên hệ với thầy cô giáo dạy để được cấp – lưu ý học sinh không được để lộ mật khẩu cho người khác ngoài lớp mình, trường mình)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN ÁP DỤNG TỪ 6-9-2021

Xem tại đây:

TKB – sáng ngày 1-11-2021

THỜI GIAN BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA ONLINE

7h15 Học sinh truy cập vào phòng học – Điểm danh đầu giờ
 Tiết 1 7h30-8h10
Tiết 2 8h15-8h55
Tiết 3 9h10-9h50
Tiết 4 9h55-10h35
Tiết 5 10h45-11h25

 

Lưu ý:

  • Trong quá trìn học, học sinh luôn bật chế độ Video để giáo viên theo dõi, giám sát.
  • Học sinh chỉ bật micro trong quá trình học khi được sự đồng ý của giáo viên giảng dạy.