TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN – TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN – THANH TRÌ

KHÔNG CẦN NHỚ ID CHỈ CẦN CÓ MẬT KHẨU

HƯỚNG DẪN: HỌC SINH CHỈ CẦN BẤM VÀO TÊN LỚP MÌNH ĐỂ THAM GIA VÀO ZOOM

(mật khẩu liên hệ với thầy cô giáo dạy để được cấp)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN ÁP DỤNG TỪ 6-9-2021

Xem tại đây:

02 TKB HKI_21_22-CVA – CHÍNH KHÓA ONLINE

THỜI GIAN BIỂU HỌC CHÍNH KHÓA ONLINE

7h15 Học sinh truy cập vào phòng học – Điểm danh đầu giờ
 Tiết 1 7h30-8h10
Tiết 2 8h15-8h55
Tiết 3 9h10-9h50
Tiết 4 9h55-10h35
Tiết 5 10h45-11h25

 

Lưu ý:

  • Trong quá trìn học, học sinh luôn bật chế độ Video để giáo viên theo dõi, giám sát.
  • Học sinh chỉ bật micro trong quá trình học khi được sự đồng ý của giáo viên giảng dạy.