Ban lãnh đạo

BAN LÃNH ĐẠO

 • Có đường hướng chiến lược rõ ràng;
 • Tôn trọng lợi ích của người dạy và người học;
 • Giỏi chuyên môn và nghiệp vụ, tâm huyết với công tác giáo dục;
 • Sẵn sàng nắm bắt cơ hội hợp tác với các đối tác uy tín trong nước và quốc tế.

  BGH TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

  • Ths. Vũ Thanh Tiến – BTCB, Hiệu trưởng
  • Cô giáo Trần Thị Thu – Phó hiệu trưởng
  • Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn – CTCĐ