Đề mẫu trên Olm.vn

105

Kính gửi các thầy cô đề thi mẫu dùng để Upload lên trang Olm.vn

Để chuẩn bị tốt cho kì thi giữa kì nhà trường yêu cầu các thầy cô chuẩn bị đề theo mẫu sau:

Có 3 dạng đề:

Đề thi hỗn hợp (gồm có trắc nghiệm và tự luận)

Đề thi trắc nghiệm

Đề thi trắc nghiệm có câu hỏi chùm

Tải về tại đây de-mau-olm