Đáp án cuộc thi tìm hiểu biển đảo việt nam – Tuần 2

761

Đáp án cuộc thi tìm hiểu biển đảo việt nam – Tuần 2

Vùng biển, đảo nước ta có bao nhiêu đảo lớn, nhỏ?

a. Vùng biển, đảo nước ta có hơn 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ được phân bố theo chiều dài bờ biển và 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

b. Vùng biển, đảo nước ta có hơn 3.100 hòn đảo lớn, nhỏ được phân bố theo chiều dài bờ biển và 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

c. Vùng biển, đảo nước ta có hơn 3.200 hòn đảo lớn, nhỏ được phân bố theo chiều dài bờ biển và 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

2. Có bao nhiêu nước và vùng lãnh thổ tiếp giáp với Biển Đông?

a. 07 nước và 01 vùng lãnh thổ (Việt Nam, Trung Quốc, Philippin, Inđônêxia, Brunây, Malaixia, Singapore và Đài Loan).

b. 08 nước và 01 vùng lãnh thổ (Việt Nam, Trung Quốc, Philippin, Inđônêxia, Brunây, Malaixia, Singapore, Campuchia và Đài Loan).

c. 09 nước và 01 vùng lãnh thổ (Việt Nam, Trung Quốc, Philippin, Inđônêxia, Brunây, Malaixia, Singapore, Thái Lan, Campuchia và Đài Loan).Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

3. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra tuyên bố về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 12/11/1981.

b. Ngày 12/11/1982.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

c. Ngày 12/12/1983.

4. Đoạn trích “…Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước” được nêu trong văn kiện nào?

a. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

b. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

c. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

5. Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (viết tắt là DOC) được Chính phủ các nước thành viên ASEAN và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ký kết ngày tháng năm nào, tại đâu?

a. Ngày 04/11/2002 tại Jakarta, Indonesia nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 8.

b. Ngày 04/12/2002 tại Bangkok, Thái Lan nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 8.

c. Ngày 04/11/2002 tại Phnom Penh, Campuchia nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 8.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

6. Chiếc tàu gỗ đầu tiên chở vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam thành công đã cập bến ở đâu? Vào thời gian nào? Do ai làm thuyền trưởng?

a. Vàm Lũng, Cà Mau; ngày 16/10/1962; đồng chí Lê Văn Một.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

b. Rạch Láng, Trà Vinh; ngày 16/10/1962; đồng chí Đinh Đạt.

c. Thạnh Phú, Bến Tre; ngày 16/10/1962; đồng chí Bông Văn Dĩa.

7. Đoàn 759 vận tải thủy có nhiệm vụ chi viện vũ khí cho miền Nam bằng đường biển được thành lập vào ngày tháng năm nào? Do đồng chí nào làm Đoàn trưởng? Lực lượng ban đầu của Đoàn gồm bao nhiêu cán bộ, chiến sĩ?

a. Ngày 23/10/1961; đồng chí Đoàn Hồng Phước; 38 cán bộ, chiến sĩ.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

b. Ngày 23/10/1961; đồng chí Nguyễn Thanh Tòng; 30 cán bộ, chiến sĩ.

c. Ngày 23/10/1961; đồng chí Phan Tấn Mùi; 48 cán bộ, chiến sĩ.