DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN NĂM HỌC 2023-2024

4000

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN NĂM HỌC 2023-2024

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LÀ NHỮNG HỌC SINH CÓ ĐIỂM 152 TRỞ LÊN

Danh sach hoc sinh trung tuyen

Phụ huynh có thể tra kết quả chi tiết tại đây

(Ghi chú: Số báo danh chính là mã học sinh)

Ban tuyển sinh