Đăng kí thi ASMO năm 2021

2665

Phụ huynh đăng kí thông tin đăng kí dự thi ASMO năm 2021 vào biểu mẫu sau đây, lệ phí phụ huynh chuyển khoản cho GV chủ nhiệm lớp. Thời hạn trước ngày 16/9/2021.

 

Mẫu đăng kí thi thách thức tư duy thuật toán Bebras

(Thời hạn trước 16/9/2021)