CHƯƠNG TRÌNH BỔ TRỢ  NGOẠI NGỮ 2 TIẾNG NHẬT, TIẾNG ĐỨC

964

CHƯƠNG TRÌNH BỔ TRỢ  NGOẠI NGỮ 2 TIẾNG NHẬT, TIẾNG ĐỨC

NĂM HỌC 2022 – 2023

Liên kết  giữa trường THCS  Chu Văn An và Trung tâm Ngoại ngữ  Tương lai

1. Điểm mạnh của chương trình

– Chương trình sử dụng hệ thống giáo trình học và tài liệu cập nhật có tính kế thừa và liên thông đến bậc Trung học phổ thông tránh được tình trạng học lại, học trùng lặp.

– Bên cạnh phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Nhật, học sinh còn có cơ hội mở rộng vốn kiến thức xã hội và giao thoa văn hóa.

– Chương trình đặt nền móng vững chắc cho các em theo học các chương trình tiếng Nhật  ở bậc học cao hơn.

– Học sinh được học tập với thời gian phù hợp với lịch học của trường, tiết kiệm thời gian đi lại. Môi trường sư phạm đảm bảo cho việc học tập tốt hơn, tận dụng hết lợi thế về cơ sở vật chất của nhà trường.

2. Nội dung giảng dạy

– Học sinh sẽ được học theo sách giáo khoa tiếng Nhật, tiếng Đức 6, 7, 8, 9 do bộ giáo dục biên soạn cho học sinh cấp Trung học cơ sở.

–  Chủ đề hợp với lứa tuổi học sinh;

–  Cấu trúc mỗi đơn vị bài học rõ ràng, logic; giúp giáo viên nắm bắt mục tiêu dễ dàng;

– Hệ thống kiến thức ngữ pháp được trình bày rõ ràng, hợp lý;

– Có các dạng đề kiểm tra tích hợp cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

3. Thời lượng

3.1. Tiếng Nhật

– Lớp 6,7,8 học sinh sẽ học 03 tiết/ tuần; tổng số tiết là 105 tiết/ năm học.

– Lớp 9 học sinh sẽ học 02 tiết/ tuần; tổng số tiết là 70 tiết/ năm học.

3.1. Tiếng Đức

– Lớp 6,7,8 học sinh sẽ học 04 tiết/ tuần ; tổng số tiết là 140 tiết/ năm học.

– Lớp 9 học sinh sẽ học 06 tiết/ tuần; tổng số tiết là 210 tiết/ năm học.

4. Kiểm tra đánh giá

– Trong năm học, học sinh sẽ tham gia 04 bài  kiểm tra: (giữa kì, cuối kì). Các bài kiểm tra sẽ đánh giá cả 4 kỹ năng : nghe, nói, đọc, viết.

– Kết quả học tập của từng học sinh được thể hiện qua các báo cáo kết quả học tập mỗi học kỳ và thông báo tới phụ huynh  học sinh.

5. Đội ngũ giáo viên

– Giáo viên Việt Nam được đào tạo chuyên sâu, tốt nghiệp Đại học, đạt các chứng chỉ chuyên môn về giảng dạy tiếng Nhật, tiếng Đức do Quỹ Giao Lưu Văn Hóa Việt Nam – Nhật Bản, và Quỹ Giao Lưu Văn Hóa Việt Nam – Đức cấp

6. Học phí :

20.000 đồng/tiết/ học sinh thu theo tháng trên số tiết học thực tế.

7. Sĩ số

– Sĩ số lớp học: 35 học sinh

8. Thời gian học: dự kiến sau khai giảng (đầu tháng 9)

9. Thông tin liên hệ theo số ĐT: 0912854855; 0987381173.

Email: futureeducationcentre21@gmail.com

Địa chỉ văn phòng trung tâm: số 7 ngõ 49 phố Vân Hồ 2 phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

                                                             

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA HỌC BỔ TRỢ

NGOẠI NGỮ 2 TIẾNG NHẬT

Kính gửi: Ban giám hiệu trường THCS Chu Văn An

Họ và tên học sinh:…………………………………….……….Lớp:……………..

Ngày sinh : ……………………………………………………………………..…..

Địa chỉ:………………………………………………….………………………….

Họ và tên phụ huynh  học sinh :……………………………………………………

Điện thoại di động  : ………………………… …………………….……..…….…

Email: ………………………………………………………………………………

Tôi tự nguyện đăng ký cho con tôi tham gia lớp ngoại ngữ 2 tiếng Nhật của trường THCS Chu Văn An liên kết với Trung tâm ngoại ngữ Tương lai. Tôi nhất trí với các qui định về chương trình học và mức học phí năm học 2022 – 2023 20.000 đồng/ tiết / học sinh.

         

 

                                                                      Hà Nội, ngày……  tháng …….năm

Phụ huynh học sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

                                                             

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA HỌC BỔ TRỢ

NGOẠI NGỮ 2 TIẾNG ĐỨC

 

Kính gửi: Ban giám hiệu trường THCS Chu Văn An

 

Họ và tên học sinh:…………………………………….……….Lớp:……………..

Ngày sinh : ……………………………………………………………………..…..

Địa chỉ:………………………………………………….………………………….

Họ và tên phụ huynh  học sinh :……………………………………………………

Điện thoại di động  : ………………………… …………………….……..…….…

Email: ………………………………………………………………………………

Tôi tự nguyện đăng ký cho con tôi tham gia lớp ngoại ngữ 2 tiếng Đức của trường THCS Chu Văn An liên kết với Trung tâm ngoại ngữ Tương lai. Tôi nhất trí với các qui định về chương trình học và mức học phí năm học 2022 – 2023 20.000 đồng/ tiết / học sinh.

         

 

                                                                      Hà Nội, ngày……  tháng …….năm

Phụ huynh học sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)