Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”.

35

BGH trường THCS Chu Văn An phát động cuộc thi: “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”, đến tất cả các cán bộ, giáo viên, và học sinh

  1. Thời gian: Từ 23/8/2021 đến 16h ngày 15/10/2021

2. Hình thức thi: Trắc nghiệm online trong 4 kì (02 tuần / kì)

3. Đường dẫn: http://www.thongtintuyengiaogialai.vn

4. Đối tượng dự thi: 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh.

Nội dung chi tiết xem trong công văn của PGD

617. CV THI TIM HIEU BIEN DAO