Tuyển sinh lớp 10

Ngày 06/4/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có Công văn số 1489/UBND-KGVX thống nhất chủ trương đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2018-2019 và phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020;

Chi tiết xem tại đây:

1742-QLT

Tai_Lieu_Thong_Tin_Ve_TS_10_moi

Tang_Cuong_Truyen_Thong_Tuyen_Sinh_10