Home Blog

Lịch học trực tuyến trường THCS Chu Văn An

Thời khóa biểu của khối 6

Thời khóa biểu của khối 7

Thời khóa biểu của khối 8

Thời khóa biểu khối 9

Xem chi tiết tại đây

TKB trực tuyếntuan 30-3 d 4-4

Hà Nội: Học sinh mầm non đến THCS nghỉ học đến hết 29/3, THPT nghỉ hết 22/3 13/03/2020

Hà Nội: Học sinh mầm non đến THCS nghỉ học đến hết 29/3, THPT nghỉ hết 22/3
13/03/2020 13:13
(HanoiTV) – Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa quyết định cho học sinh mầm non đến THCS tiếp tục nghỉ học đến 29/3, học sinh THPT nghỉ hết ngày 22/3.

Sáng 13/3, Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội họp trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung – Trưởng ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp, có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng, Giám đốc Sở GD&ĐT Chử Xuân Dũng đề xuất Chủ tịch UBND TP tiếp tục cho học sinh các cấp nghỉ học thêm 1 tuần, hết ngày 22/3. Đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục hướng dẫn cho cha mẹ học sinh, các giáo viên tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch.

Căn cứ diễn biến mới của tình hình dịch Covid-19 và ý kiến thống nhất tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung quyết định tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nghỉ học đến hết ngày 29/3.

Hà Nội cũng quyết định cho sinh viên, học viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trực thuộc thành phố nghỉ học đến hết ngày 29/3.

Riêng đối với học sinh THPT, thành phố quyết định cho nghỉ học đến hết ngày 22/3.

HanoiTV

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KHUNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hoả tốc gửi đến các đơn vị để có biện pháp phòng tránh dịch virus corona. Theo đó, trong trường hợp cần thiết đề nghị cho học sinh, sinh viên nghỉ học.

Trước điễn biết phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 -2020 như sau:

 • Kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020.
 • Thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày 08 đến 11/8/2020.

Trên sơ sở khung kế hoạch thời gian trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động quyết định thời gian cho học sinh đi học trở lại, bảo đảm an toàn, phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại địa phương

Trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sờ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, tinh giản nội dung dạy học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai các hình thức dạy học qua internet, trên truyền hình; tổ chức ôn tập, kiểm tra công nhận kết quả học tập qua internet, trên truyền hình khi học sinh đi học trở lại.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục bám sát tình hình diển biến và kiểm soát dịch bệnh để hướng dẫn kịp thời các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020.

Trân trong.

Công văn số 803 BGDĐT- GDTrH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascal – Viết chương trình tính giai thừa của số n (Viết là n!)

Viết chương trình tính giai thừa của số n (Viết là n!). Với yêu cầu:

– Nếu người dùng nhập số n < 0 thì yêu cầu nhập lại.

– Sử dụng chương trình con để tính giai thừa của một số.

 • n! = 1 nếu n = 0;
 • n! = 1.2.3.4.5…n (Tích của n thừa số).

Mã chương trình

Program CTC_2;

uses crt;

var n:integer;x:longint;

Procedure Giai_Thua(var GT:longint; n:byte);

begin

  GT:=1;

  while n>0 do

  begin

  GT:=GT*n;

  n:=n-1;

  end;

end;

begin

  repeat

  clrscr;

  write('Nhap so n: ');readln(n);

  if n < 0 then begin write('Nhap so n>=0');readln; end;

  until n>=0;

  Giai_Thua(x,n);

  writeln('Giai thua cua ',n,'la:',x);

  readln

end.

Nhận xét

Lệnh n:= n-1 làm thay đổi giá trị của n  nhưng khi ra khỏi chương trình con n có giá trị không đổi so với trước khi gọi chương trình con.

Pascal – Tìm số lớn thứ nhì trong n số được nhập từ bàn phím

Pascal – Tìm số lớn thứ nhì trong n số được nhập từ bàn phím

Tìm số lớn thứ nhì trong n số được nhập từ bàn phím.

Ví dụ: Nhập các sô 10; 10; 9; 9; 8 thì được số lớn nhì là 9.

Giải thuật:

 • Nhập 2 số, Xác định giá trị cho hai biến Max, Nhi.
 • Lần lượt nhâp các số. Với mỗi số được nhập xét:
  • Nếu So > Max thì gán Nhi = Max, Max = So.
  • Nếu Nhi < So < Max thì gán Nhi = So.

Cài đặt

Program So_lon_nhi;

Var n,i,so, nhi,max,tam:integer;

Procedure swap(var x,y:real);

var tam:real;

begin

tam:=x;

x:=y;

y:=tam;

end;

Begin

  Write('Nhap n: ');Readln(n);

  Write('nhap so:');Readln(max);

  Write('nhap so: ');Readln(nhi);

  if nhi > Max then swap(Max,nhi)

  For i:= 3 to n do

  Begin

     Write('Nhap so: ');Readln(so);

     if (so>nhi) and (so<max) then nhi:=so;

     if so>max then

     Begin

      nhi:=max;

      Max:=so;

     End;

  End;

  Write('So thu nhi la: ',nhi);

  Readln

End.

 Tổng hợp bài tập Pascal có giải, từ dễ đến khó cho lớp 8 và lớp 11

 • Bài 1: In số chẵn ra màn hình
 • Bài 2: Tính, in tổng, hiệu, tích, thương của 2 số
 • Bài 3: Kiểm tra xem tam giác có cân, vuông không
 • Bài 4: Giải phương trình bậc 2
 • Bài 5: Kiểm tra số chẵn lẻ, nguyên tố, hoàn hảo
 • Bài 6: Tính ăn bậc n của một số
 • Bài 7: Tỉnh tổng các chữ số của một số
 • Bài 8: Hoán vị 2 số
 • Bài 9: In các bội của 3 và 5
 • Bài 10: In tổng các chữ số của một số
 • Bài 11: Kiểm tra số nguyên tố
 • Bài 12: Kiểm tra số hoàn hảo
 • Bài 13: Kiểm tra số chính phương
 • Bài 14: Đếm nguyên âm, số trong một chuỗi
 • Bài 15: Kiểm tra 3 số có là độ dài cạnh tam giác không
 • Bài 16: Đếm các số theo điều kiện và tính tổng
 • Bài 17: Tìm giá trị lớn nhất của 4 số
 • Bài 18: Xem ngày là thứ mấy trong tuần
 • Bài 19: In phiếu báo điểm
 • Bài 20: Nhập 2 số thực và tính phép tính theo yêu cầu
Nội Dung

Pascal là ngôn ngữ khá cũ, trong thực tế nó không còn được sử dụng phổ biến như trước nữa. So với các ngôn ngữ lập trình script hiện đại thì Pascal khá dài dòng, mức độ trừu tượng cao và cách code khá giống với ngôn ngữ lập trình C. Hầu hết các chương trình C đều có thể dịch được sang Pascal mà chỉ bị thay đổi về cú pháp chứ không làm thay đổi cấu trúc. Mà C thì là một trong những ngôn ngữ lập trình rất phổ biến, do đó nắm được Pascal bạn sẽ tiếp cận C tốt hơn. Nó cũng buộc bạn phải luôn nghĩ về kiểu dữ liệu, điều này sẽ giúp các lập trình viên mới học được một thói quen tuyệt vời khi code.

Và vì không có nhiều giá trị thương mại, Pascal được sử dụng chủ yếu để dạy nhập môn lập trình hoặc dành cho những người yêu thích Pascal tìm tòi. Nếu bạn thích lập trình, mới học nhưng không “hấp thụ” được Pascal có thể thử Python nhé.

Dưới đây là tổng hợp một số bài tập Pascal từ cơ bản đến phức tạp hy vọng việc học của bạn sẽ dễ dàng hơn đôi chút.

Bài 1: In số chẵn ra màn hình

Viết chương trình nhập vào 1 số N nguyên dương và in ra màn hình các số chẵn từ 0 đến N, sao cho mỗi số chiếm 4 vị trí và 1 dòng có 15 số.

Lời giải:

uses crt; {khai bao' thu vien crt}
 var n,i,dem:integer;
 BEGIN
   clrscr;{ cau lenh xoa man hinh};
   write('Nhap n: ');readln(n);
   dem:=0;
   for i:=1 to n do
   begin
    if i mod 2=0 then
    begin
     write(i:4);
     dem:=dem+1;
    end;
    if dem=15 then
    begin
     dem:=0;
     writeln;{in duoc 15 so thi xuong dong};
    end;
   end;
   readln
 END.

Bài 2: Tính, in tổng, hiệu, tích, thương của 2 số

Nhập 2 số nguyên dương a và b. Sau đó:

Tính và in ra màn hình tổng, hiệu, tích thương và ước chung lớn nhất của 2 số đó.
Tính tổng các ước số dương của |a+b|

Lời giải:

uses crt;
 var a,b,tg,i,tong:integer;
 function tinh(x,y:integer):integer;
 begin
  tg:= x mod y;
  if tg=0 then tinh:=y else tinh:=tinh(y,tg);
 end;
 BEGIN
 clrscr;
 write('Nhap a: ');readln(a);
 write('Nhap b: ');readln(b);
 tong:=1;
 for i:=2 to abs(a+b) do
  if (abs(a+b) mod i =0) then tong:=tong+i;
 writeln('Tong 2 so la: ',a+b);
 writeln('Hieu 2 so la: ',a-b);
 writeln('Tich 2 so la: ',a*b);
 writeln('Thuong 2 so la: ',a/b:0:4);
 writeln('UCLN 2 so la: ',tinh(a,b));
 writeln('Tong cac uoc cua ',a+b,' la: ',tong);
 readln
 END.

Bài 3: Kiểm tra xem tam giác có cân, vuông không

Viết chương trình nhập vào độ dài các cạnh của tam giác rồi tính chu vi, diện tích, 3 đường cao của tam giác. Kiểm tra xem tam giác đó có phải là tam giác cân hay tam giác vuông không.

Lời giải:

uses crt;
 var a,b,c,cv,dt,p:real;
 BEGIN
 clrscr;
 write('Nhap do dai canh a: ');readln(a);
 write('Nhap do dai canh b: ');readln(b);
 write('Nhap do dai canh c: ');readln(c);
 cv:=a+b+c;
 p:=(a+b+c)/2;
 dt:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
 writeln('Chu vi tam giac la: ',cv:0:4);
 writeln('Dien tich tam giac la: ',dt:0:4);
 writeln('Duong cao canh thu 1 la: ',dt*2/a:0:4);
 writeln('Duong cao canh thu 2 la: ',dt*2/b:0:4);
 writeln('Duong cao canh thu 3 la: ',dt*2/c:0:4);
 if (a=b) or (a=c) or(b=c) then writeln('Tam giac can');
 if (a*a=b*b+c*c) or (b*b=a*a+c*c) or (c*c=b*b+a*a)then
  writeln('Tam giac vuong');
 readln
 END.

Bài 4: Giải phương trình bậc 2

Viết chương trình để giải phương trình bậc 2.

Lời giải:

uses crt;
 var a,b,c,x1,x2,d:real;
 BEGIN
 clrscr;
 write('Nhap a: ');readln(a);
 write('Nhap b: ');readln(b);
 write('Nhap c: ');readln(c);
 d:=b*b-4*a*c;
 if d>0 then
  begin
  x1:=(-b+sqrt(d))/(2*a);
  x2:=(-b-sqrt(d))/(2*a);
  writeln('2 nghiem PT la: ',x1:0:2,' va: ',x2:0:2);
  end
 else if d=0 then
  begin
  x1:=(-b)/(2*a);
  writeln('PT co nghiem kep la: ',x1:0:2);
  end
 else writeln('PT vo nghiem');
 readln
 END.

Bài 5: Kiểm tra số chẵn lẻ, nguyên tố, hoàn hảo

Nhập vào 1 số nguyên gồm 4 chữ số:

Kiểm tra tình chẵn lẻ
Kiểm tra xem có phải là số nguyên tố không
Kiểm tra xem có phải là số hoàn hảo không

Lời giải:

uses crt;

var n,i:integer;ok:boolean;

BEGIN

clrscr;

write('Nhap n: ');readln(n);
 if n mod 2=0 then writeln('So ',n,' la so chan')
  else writeln('So ',n,' la so le');
 if n<2 then write('So ',n,' khong la so nguyen to')
 else
  begin
  ok:=true;
  for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do
   if n mod i=0 then ok:=false;
  if ok then writeln('So ',n,' la so nguyen to')
   else writeln('So ',n,' khong la so nguyen to');
  end;
 readln
 END.

Có thể thay vòng lặp “for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do” bằng lệnh while..do..khi đó ta không cần biến ok nữa.

Bài 6: Tính ăn bậc n của một số

Nhập 2 số n, a. Hãy tính căn bậc n của a:

Lời giải:

uses crt;
 var n:integer;a,s:real;
 BEGIN
 clrscr;
 write('Nhap a: ');readln(a);
 repeat
 write('Nhap n: ');readln(n);
 until (n>0);
 if (n mod 2=0) and (a>=0) then
  begin
  s:=exp(1/n*ln(a));
  writeln('Ket qua la: ',s:0:4);
  end
 else if (n mod 2<>0) then
  begin
  s:=exp(1/n*ln(abs(a)));
  writeln('Ket qua la: ',s:0:4);
  end
 else writeln('Khong xac dinh');
 readln
 END.

Bài 7: Tỉnh tổng các chữ số của một số

Nhập số bất kỳ có 3 chữ số rồi tính tổng các chữ số của số đó.

Lời giải:

uses crt;
 var a:integer;tong:byte;
 BEGIN
 clrscr;
 write('Nhap 1 so co 3 chu so: ');readln(a);
 tong:= a mod 10;
 a:=a div 10;
 tong:=tong+a mod 10;
 a:=a div 10;
 tong:=tong+a mod 10;
 writeln('Tong cac chu so do la: ',tong);
 readln
 END.

Bài 8: Hoán vị 2 số

Nhập 2 số nguyên a, b, hoán vị 2 số khi a>b.

Lời giải:

uses crt;
 var a,b,tg:integer;
 BEGIN
 clrscr;
 write('Nhap a: ');readln(a);
 write('Nhap b: ');readln(b);
 if a>b then
  begin
  tg:=a;
  a:=b;
  b:=tg;
  end;
 writeln(a,' ',b);
 readln
 END.

Bài 9: In các bội của 3 và 5

Nhập số nguyên dương n, in ra tổng các số nguyên dương từ 1 đến n là bội của 3 hoặc 5.

Lời giải:

uses crt;
 var n,tong,i:integer;
 BEGIN
 clrscr;
 write('Nhap so nguyen duong n: ');readln(n);
 tong:=0;
 for i:=1 to n do
  if (i mod 3=0) or (i mod 5=0) then
  tong:=tong+i;
 writeln('Tong cac so chia het cho 3 hoac 5 tu 0--> ',n,' la: ',tong);
 readln
 END.

Bài 10: In tổng các chữ số của một số

Nhập n bất kỳ sau đó in ra tổng các chữ số của n.

Lời giải:

uses crt;
 var n,m:longint;tong:byte;
 BEGIN
 clrscr;
 write('Nhap n: ');readln(n);
 tong:=0;m:=n;
 while m>0 do
  begin
  tong:=tong+m mod 10;
  m:=m div 10;
  end;
 writeln('Tong cac chu so cua ',n,' la: ',tong);
 readln
 END

Bài 11: Kiểm tra số nguyên tố

Nhập vào một số n bất kỳ và kiểm tra xem n có phải là số nguyên tố không.

Code mẫu:

uses crt;
 var n,i:integer;
 BEGIN
 clrscr;
 write('Nhap so nguyen duong n: ');
 readln(n);
 if n<2 then writeln(n,' khong la so nguyen to')
 else
  begin
  i:=2;
  while ((i<=trunc(sqrt(n))) and (n mod i<>0)) do
   i:=i+1;
  if i>trunc(sqrt(n)) then writeln(n,' la so nguyen to')
   else writeln(n,' khong la so nguyen to');
  end;
 readln
 END.

Bài 12: Kiểm tra số hoàn hảo

Nhập 1 số nguyên dương n và kiểm tra xem n có phải là số hoàn hảo không.

Lời giải:

Số hoàn hảo là số có tổng các ước (ngoại trừ nó) bằng chính nó. Ví dụ, số 6 có các ước là 1, 2, 3; số 28, 496 cũng là các số hoàn hảo.

Code mẫu:

uses crt;
 var n:longint;tong,i:integer;
 BEGIN
 clrscr;
 write('Nhap so nguyen duong n: ');readln(n);
 tong:=0;
 for i:=1 to n div 2 do
  if n mod i=0 then tong:=tong+i;
 if tong=n then writeln(n,' la so hoan hao')
  else writeln(n,'khong la so hoan hao');
 readln
 END.

Bài 13: Kiểm tra số chính phương

Nhập một số nguyên dương n bất kỳ và kiểm tra xem n có phải là số chính phương không.

Code mẫu:

uses crt;
 var n:longint;
 BEGIN
 clrscr;
 write('Nhap so nguyen duong n: ');readln(n);
 if sqrt(n)=trunc(sqrt(n)) then writeln(n,' la so chinh phuong')
  else writeln(n,' khong la so chinh phuong');
 readln
 END.

Bài 14: Đếm nguyên âm, số trong một chuỗi

Nhập vào một chuỗi ký tự và kiểm tra xem chuỗi có bao nhiêu nguyên âm, bao nhiêu số?

Code mẫu:

uses crt;
 var s:string;dem1,dem2,i:byte;
 BEGIN
 clrscr;
 write('Nhap 1 chuoi: ');readln(s);
 dem1:=0;dem2:=0;
 for i:=1 to length(s) do
  begin
  if s[i] in ['a','e','i','o','u','y','A','E','I','O','U','Y'] then dem1:=dem1+1;
  if s[i] in ['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'] then dem2:=dem2+1;
  end;
 writeln('Trong chuoi ',s,' co ',dem1,' nguyen am va co ',dem2,' ki tu so');
 readln
 END.

Bài 15: Kiểm tra 3 số có là độ dài cạnh tam giác không

Nhập 3 số a, b, c bất kỳ. Kiểm tra xem 3 số có thể là độ dài 3 cạnh của một tam giác hay không và thông báo ra màn hình.

Code mẫu:

Var a, b, c: Real;
  BEGIN
   Writeln ('Nhap do dai 3 canh cua tam giac:');
   Write ('a ='); Readln (a);
   Write ('b ='); Readln (b);
   Write ('c ='); Readln (c);
  If (a + b > c) and (b + c > a) and (c + a > b)
   and (a > 0) and (b > 0) and (c > 0) Then
    Writeln ('Thoa man: Day la 3 canh cua mot tam giac')
   Else
    Writeln ('Khong thoa man!');
   Readln; 
 END.

Bài 16: Đếm các số theo điều kiện và tính tổng

Nhập số N bất kỳ. Đếm các số lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20 rồi tính tổng của chúng. Sau đó, đưa ra màn hình “So cac so >10 va <20 la:” và “Tong cua chung la:”.

Code mẫu:

Var Tong, So: Real; I, N, Dem: Integer;
  BEGIN
   Write ('Ban muon nhap bao nhieu so: '); Readln (N);
   Tong:= 0; Dem:= 0;
   For I:= 1 To N Do
    Begin
     Write ('So = '); Readln (So);
     If (So > 10) and (So < 20) Then
      Begin
       Tong:= Tong + So;
       Dem:= Dem + 1;
      End;
    End;
   Writeln ('So cac so >10 va <20 la: ', Dem);
   Writeln ('Tong cua chung la:', Tong);
   Readln;
 END.

Bài 17: Tìm giá trị lớn nhất của 4 số

Nhập 4 số a, b, c, d. Hãy tìm giá trị lớn nhất của chúng và gán giá trị đó cho biến Max.

Code mẫu:

Var Max, a, b, c, d: Real;
  BEGIN
   Writeln ('Nhap gia tri cua 4 so: ');
   Write ('a = ') ; Readln (a);
   Write ('b = ') ; Readln (b);
   Write ('c = ') ; Readln (c);
   Write ('d = ') ; Readln (d);
   Max:= a;
   If Max < b Then Max:= b;
   If Max < c Then Max:= c;
   If Max < d Then Max:= d;
   Writeln ('Gia tri lon nhat la: ', Max);
   Readln;
 END.

Bài 18: Xem ngày là thứ mấy trong tuần

Đọc ngày tháng năm, sau đó viết ra màn hình đó là ngày thứ mấy trong tuần.

Code mẫu:

Var Thu, Ngay, Thang: Byte;
     Nam: Integer;
  BEGIN
   Write ('Doc Ngay Thang Nam: ');
   Readln ( Ngay, Thang, Nam );
   Nam:= 1900 + (Nam mod 1900);
   If Thang < 3 Then
    Begin
     Thang:= Thang + 12;
     Nam:= Nam - 1;
    End;
   Thu:= Abs (Ngay + Thang * 2 + (Thang + 1) * 3
     div 5 + Nam + Nam div 4) mod 7;
   Case Thu Of
     0: Writeln ('Chu Nhat');
     1: Writeln ('Thu Hai');
     2: Writeln ('Thu Ba');
     3: Writeln ('Thu Tu');
     4: Writeln ('Thu Nam');
     5: Writeln ('Thu Sau');
     6: Writeln ('Thu Bay');
   End;
   Readln;
  END.

Bài 19: In phiếu báo điểm

Viết chương trình: Nhập số báo danh, nhập điểm văn, toán, Anh. In ra màn hình dưới dạng:

Phiếu Báo điểm:

Số báo danh:

Điểm văn:

Điểm toán:

Điểm ngoại ngữ:

Tổng số điểm:

Bạn đã trúng tuyển: Nếu Tổng số điểm >=20.

Bạn không trúng tuyển: Nếu Tổng số điểm <20.

Uses Crt; Var SBD: Integer;
   Van, Toan, Anh, Tongdiem: Real;
  BEGIN
   Clrscr;
   Write ('So bao danh: '); Readln(SBD);
   Write ('Diem toan: '); Readln(Toan);
   Write ('Diem ngoai ngu: '); Readln(Anh);
   Write ('Diem van: '); Readln (Van);
   Tongdiem:= Toan + Van + Anh;
   Clrscr;
   Writeln ('Phieu Bao Diem ') ;
   Writeln ('So bao danh    : ', SBD);
   Writeln ('Diem van      : ', Van);
   Writeln ('Diem toan     : ', Toan);
   Writeln ('Diem ngoai ngu   : ', Anh) ;
   Writeln ('Tong diem     : ', Tongdiem);
   If Tongdiem >= 15 Then
    Writeln(' Ban da trung tuyen ');
   Else
    Writeln(' Ban khong trung tuyen ');
   Readln;   
 END.

Bài 20: Nhập 2 số thực và tính phép tính theo yêu cầu

Viết chương trình nhập hai số thực. Sau đó hỏi phép tính muốn thực hiện và in kết quả của phép tính đó.

Nếu là “+”, in tổng hai số lên màn hình.

Nếu là “-“, in hiệu hai số lên màn hình.

Nếu là “/”, in thương hai số lên màn hình.

Nếu là “*”, in tích hai số lên màn hình.

Code mẫu:

Uses Crt;  
 Var a, b, kq: Real; Pt: Char;
  BEGIN
   Clrscr;
   Write ('a ='); Readln(a);
   Write ('b ='); Readln(b);
   Write ('Phep tinh thuc hien la (+ - * /): ');
   Readln(Pt);
   If Pt = '+’ Then kq := a + b;
   If Pt = '-’ Then kq := a - b;
   If Pt = '*’ Then kq := a * b;
   If Pt = '/’ Then kq := a / b;
   Write (a, pt, b, '=', kq);
   Readln;  
 END.

Theo Quantrimang.com

Kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm 2019

KẾT QUẢ KÌ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2019-2020

Chi tiết: Tại đây

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm 2019

KẾT QUẢ KÌ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2019-2020 Chi tiết: Tại đây
video

Ôn tập tiếng anh trên truyền hình Hà Nội bài 1

https://www.youtube.com/watch?v=zdju7pr18YM  

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP CƠ SỞ

Hôm nay, ngày 20/11/2019 diễn ra Hội khỏe Phù Đổng tại trường THCS Chu Văn An. Đây là ngày hội biểu dương lực lượng,...

TƯNG BỪNG NGÀY LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2019 – 2020 CỦA TRƯỜNG...

 Sáng 05/08/2019, hòa chung với niềm của các trường trong cả nước trường THCS Chu Văn An  đã long trọng tổ chức buổi Lễ...