Ban lãnh đạo

BAN LÃNH ĐẠO

  • Có đường hướng chiến lược rõ ràng;
  • Tôn trọng lợi ích của người dạy và người học;
  • Giỏi chuyên môn và nghiệp vụ, tâm huyết với công tác giáo dục;
  • Sẵn sàng nắm bắt cơ hội hợp tác với các đối tác uy tín trong nước và quốc tế.BGH TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
    • Ths. Vũ Thanh Tiến – BTCB, Hiệu trưởng
    • Cô giáo Trần Thị Thu – Phó hiệu trưởng
    • Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn – CTCĐ